Kreative Trøndelag
Røros VGS > Tjenester > Elevtjenesten > Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Helsesøster Marianne Wennwvik 

-      om du trenger noen å snakke med

 

Skolehelsetjenesten har som formål å fremme god helse blant elevene. Helsesøster lytter, gir råd og veiledning, og formidler kontakt med lege, psykolog og andre. Tilbudet består av individuelle elevkonsultasjoner eller helseopplysning i plenum. Foreldre/foresatte oppfordres til å ta kontakt ved behov. Alle vg1 - elever kalles inn til en rutinesamtale i løpet av skoleåret. Helsesøster samarbeider med elevtjenesten.

 


Ring eller SMS 977 16 941

Telefoner og meldinger besvares mandag og tirsdag

Du kan legge inn forespørsel om avtale og stille spørsmål via SMS

 

 

Helsesøster er tilstede: Mandager kl 08.00 – 15.00. Tirsdager kl 09.30 – 15.00

Kontoret er i paviliongen sammen med elevtjenesten.

Informasjonsbrosjyrer og kondomer er tilgjengelig utenfor kontoret alle dager

 

Aktuelle tema:

-       Livsmestring, å ta valg, stå imot press og utvikle en god selvfølelse

-       Livsstil og trivsel; skole, hjem, venner

-       Seksualitet og samliv, seksuell legning, graviditet, SOI (seksuelt overførbare   sykdommer)

-       Prevensjon; kondomer, resept på p-piller, og andre prevensjonsmidler

-       Psykososiale problemer, angst, depresjon

-       Selvtillit/identitet

-      Mobbing

 -     Skoletretthet, skolefravær

-       Fysiske problemer

-       Rus og tobakk

-      Kost og spiseforstyrrelser

-       Hybelliv

-       Smittevern

-       Det du tenker på

Helsesøster har taushetsplikt.                                                                                                              

Ta kontakt!                                                                                                                               

 

Lenke til helsestasjon for ungdom i Røros kommune                                                               http://www.roros.kommune.no/Tjenester/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/Helsestasjon-for-ungdom1/                                         

 

E.post: 


Utskriftsvennlig versjon