Kreative Trøndelag
Røros VGS > Tjenester > Elevtjenesten > Oppfølgings tjenesten

Oppfølgings tjenesten

OT

Mette Grytbakk  74 17 75 91 /928 33 107  E.post

 

Oppfølgingstjenesten
Oppfølgingstjenesten (OT) er en veiledningstjeneste for ungdom som ikke har søkt skoleplass, ikke har tatt i mot plass i skole, avbryter opplæring i skole eller bedrift eller ikke er i jobb. Røros videregående skole har egen OT-veileder som kan hjelpe deg med:

  • Gi råd og hjelp ut ifra behovene dine og interesser 
  • Informasjon om opplæring i skole/bedrift og arbeidsmarkedet forøvrig
  • Veiledning om utdanning og yrke
  • Bistå med å skaffe praksisplass eller arbeid

OT samarbeider med Nav i skole som har fast kontortid på skolen.


Alle som jobber innefor elevtjenesten har taushetsplikt!


Utskriftsvennlig versjon