Kreative Trøndelag
Røros VGS > Om oss > Elevråd

Elevråd

 

 

ELEVRÅD

Elevrådet er et fellesorgan for alle skolens elever, og ivaretar elevenes interesser overfor ledelsen på skolen.

Rektor skal derfor drøfte saker som har med skoledrift å gjøre med styret i elevråd, og med tillitsvalgte for ansatte, før det fattes vedtak i den enkelte sak.

Elevråd skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og veldersinteressene til elevene. Svært typiske saker for elevråd er derfor velferd og arbeidsmiljø til elevene.

Rektor/leder for eledemokrati har møte med styret i elevrådet jevnlig. Disse møtene er satt opp på skolens møteplan. Dersom styret i elevråd eller elevråd ønsker det kan noen fra skolens ledelse være tilstede under behandling av enekeltsaker.

VALG AV TILLITSELEVER 

Når det velges tillitselever, er det vikig at det velges elever som kan ivareta medelevenes interesser.

Elevrådet består av tillitselever fra alle klasser/grupper

Klasser/grupper under 20 elever velger en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt.

Klasser /grupper på mer enn 20 elever velger to tillitsvalgte og en varatillitsvalgt.

De tillitsvalgte møter fast i elevråd.

Valg av tillitsvalgte skal skje innen 10. september

Elevråd konstituerer seg selv og velger sitt eget styre, leder velges fra 1/1 et år til 1/1 neste år. Resten av styret velges for et skoleår. Styret har 5 faste medlemmer, leder - nestleder - sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Valg i elevrådet september 2016

Elevrådsstyre:

 •  Oliver Saur Auran 3STA, leder
 • Henrik Tamnes 2BABYG
 • Marit Mølmann Riddervold 1HOA
 • Elin Gjære 1STA
 • Kasper Høsøien Haugen 1TPA
 • Karl Magnus Akeren Lundkvist 3STA
 • Erik Lien 1STA

 

Skolemiljøutvalg/SITA/ORT: 

 •  Hauk Rennemo Hanslien 2HOBUA
 • Anna Harborg 1STA
 • Erik Lien 1STA

 

Skoleutvalg:

 • Karl Magnus Akeren Lundkvist 3STA
 • Marit Mølmann Riddervold 1HOA

 

 OD/IU-komite:

 • Guri Engesvold Vårhus 1STB, leder
 • Vilde Hov Mikkelsen 1STA
 • Lusie Nilsgård 1STB
 • Ida Sundt 1STB
 • Ida Tamnes 1STB
 • Odd Harald Gullikstad 2SSTRL

 

ELEVRÅD 2016-2017

Tillitselever 2016/17

Klasse

Tillitselev

Vara

Kontaktlærer

1BAA

Alexander Solberg Urdshals

Olve M Galåen

Hallvard G Neby

1DHA

Ida Gløtheim Rambraut

Cecilie Berdal

Anita Nordbrekken

1HOA

Marit Mølmann Riddervold

Marit Sethne Elgaaen

Lise A Reiten

1SSA

John Kasper Bøhn

Martin Langen Tung

Mette Grytbakk

1STA

Erik Lien                         Elin Gjære

Anna Harborg                     Vilde Hov Mikkelsen

Eirin L Haugen/ Thomas L Engåvoll

1STB

Ida Sundt                       Ida Tamnes

Ingvild Feragen Sæther

Marianne Bakke/Thomas L Engåvoll

1TPA

Kasper H Haugen

Knut Jørgen Gjersvold

Arnt Bekkos

2BABYG

Henrik Tamnes

Lasse Vie Mardal

Vidar Støvne

2DHFRI

Kine B Anthun

Mia Fjorden

Aina E Døhl

2HSBUA

Hauk Rennemo Hanslien

Sigrun Tørresdal Johnsen

Grete Nessø

2HSHEA

Linn-Sofie Almåsstø

Simen Kjelsberg

Jenny MK Borgos

2SSTRL

Odd Harald Gullikstad

 

Arvid Svendsen

2STSTA

Anna Vehusheia      Martin Morken

Caroline Selboe Wold

Marte R Støvne/Mattis Rønning

2TPPIN

Ruben S Sandnes

Thomas E Lien

Ivan Pasjkurov

3PBPBA

Mette Tellebon         Ingrid   Fodor Indset                

Christin Murberg Krogh

Berit LP Hanssen

3STSTA

Oliver S Auran              Karl Magnus L Akeren

Malin Brattås Haanæs  Kaia Gundersen Kjelsberg

Gunn E Sirnes

3STSTB

Marcus Vormdal    Ingvild Kvikne

Silje F Strickert

Marianne M Breigutu


Inger Halvorsen
Sist oppdatert: onsdag 31. januar 2007
Utskriftsvennlig versjon