Kreative Trøndelag
Røros VGS > For elever > Søknad om permisjon fra opplæring

Søknad om permisjon fra opplæring

 

  • Faglærer kan gi fri i sine timer
  • Kontaktlærer avgjør søknaden dersom den gjelder for en dag.
  • Søknad om fri mer enn en dag avgjøres av rektor.

 Eleven må levere skriftlig søknad.

"Søknad om fri fra opplæring" får du av kontaktlærer, på skolens kontor eller ved å klikke på linken nedenfor.

 Klikk her: Søknad om fri fra opplæring

Dersom du har mer enn tre dager sammenhengende fravær må du varsle skolen, og skolen kan kreve legeattest. Årsaken til fravær kommer ikke fram på vitnemålet, da alt fravær føres samlet. Ved ”bruk” av vitnemålet overfor f.eks. en arbeidsgiver, må eleven selv dokumetere fravær som skyldes sykdom ved å legge fram legeattest. Ta derfor godt vare på evt. legeattester.


Utskriftsvennlig versjon