Kreative Trøndelag
Røros VGS > Fagtilbud > Ungdomsbedrifter

Ungdomsbedrifter

 

Hva er en ungdomsbedrift:

 • 10 500 elever i videregående skole driver ungdomsbedrifter hvert år
 • Ungdomsbedrift som metode er basert på elevaktiv læring
 • Elevene starter, driver og avvikler en egen virksomhet med lærer og mentor fra arbeids- og næringsliv som veiledere.
 • Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg.
 • Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over. 
 • Bedriftene registreres i Brønnøysundregistrene og avvikles når skoleåret er over

 

Ungdomsbedrift stimulerer til:

 • utvikle kreativitet og skaperglede
 • samarbeid og gruppedynamikk
 • trening i organisering og arbeidsfordeling
 • evne til å kommunisere
 • trening i problemløsing
 • mot og vilje til å lære gjennom prøve og feile («lære ved å gjøre»)
 • å kunne nyttiggjøre seg veiledning
 • bevissthet om informasjonsinnhenting og presentasjonsteknikker
 • å ta ansvar
 • selvtillit og trygghet til å stole på egne avgjørelser
 • skape møteplasser og bygge nettverk
 • bidra til å skape livskraftige lokalsamfunn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon