Kreative Trøndelag
Røros VGS > Fagtilbud > Service og samferdsel

Service og samferdsel

 

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. I disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt.

Etter Vg2 eller etter oppnådd yrkeskompetanse kan du velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Tilbud ved Røros videregående skole

Vg1 Service og samferdsel (ikke fra høsten 2017)

Vg2 Transport og logistikk(link)

 

 

Røros og fjellregionen har mange arbeidsplasser innenfor dette området som trenger faglært arbeidskraft. Det er bedrifter innenfor transport, reiseliv, salg og service, IKT m.m. Dette er bransjer som har stort rekrutteringsbehov i årene som kommer og som vil by på spennende og interessante jobber.

Du som velger service og samferdsel vil senere være bedriftens ansikt utad. Du må derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt. Du må også kunne vise respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer.
Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. I disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt.

Opplæringen
 Røros videregående skole har et nært samarbeid med bedrifter og opplæringskontorer i regionen om opplæringen. Elevene får deler av sin opplæring både i programfagene(17 t/u) og prosjekt til fordypning (6 t/u) ute i bedrifter

Opplæring i bedrift og ungdomsbedrift er aktuelle opplæringsformer i tillegg til ordinær klasseromsundervisning. Ved Røros videregående skole har vi i samarbeid med bedrifter innarbeidet utdanning for yrkessjåfører.

 Veien videre
For å bli fagutdannet innefor dette området går du 2 år på skole og deretter 2 år som lærling i bedrift. Opplæringen avsluttes med en fag- eller svenneprøve. Alternative opplæringsløp vil være Vg1 på skolen og så tre år som lærling med avsluttende fag- eller svenneprøve.
Aktuelle VG2 og sluttkompetanser vil være:

IKT- servicefag
Reiseliv
- Reiselivsfaget, Resepsjonsfaget
Salg, service og sikkerhet
- Kontor- og administrasjonsfaget, Salgsfaget, Sikkerhetsfaget.
Transport og logistikk
- Logistikkfaget
- Yrkessjåførfaget

Mer informasjon om mulighetene og sluttkompetanser finner du ved å gå inn på lenken:
www.vilbli.no

For mer informasjon kontakt:
Oddrun Skogåstrø, avelingsleder Tlf. 72813918 E.mail:

Ståle Lund, rådgiver Tlf. 72813229 E-mail:
Elevtjenesten Tlf. 72811260

 


Utskriftsvennlig versjon