Kreative Trøndelag
Røros VGS > Aktiviteter > Foreldremøter

Foreldremøter

Foreldremøte for foreldre/foresatte til elever på vg1

 Vil med dette ønske alle foreldre til elever på vg1 velkommen til foreldremøte på Røros videregående skole. Dere er en viktige samarbeidspartner for oss, og viktig for elevenes læring. Håper dere har mulighet til å delta på møtet.

 Dato: Onsdag 23.august 2017

Kl:19.00 -21.00

Sted: Røros videregående skole - Kantina

 

Felles:

Velkommen ved rektor Hilde Knutsen

Presentasjon av skolen ved rektor Hilde Knutsen

Skolemiljø og læringsmiljø ved rektor Hilde Knutsen

Fraværsregler ved avdelingsleder Øyvind Sirnes

Informasjon ved elevtjeneste og PPT – Lise Bekkos og Irene Tamnes.

Informasjon ved helsesøster

 Etter fellesmøte går vi klassevis.

 Klassevis:

Informasjon fra kontaktlærer

Presentasjon av faglærere

Eventuelt.

 Hjertelig velkommen.

 Mvh

Hilde Knutsen, Oddrun Skogåstrø, Øyvind Sirnes og Lise Bekkos

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Foreldremøte for foreldre/foresatte til elever på vg2

Vil med dette ønske alle foreldre til elever på vg 2 velkommen til foreldremøte på Røros videregående skole. Dere er en viktige samarbeidspartner for oss, og viktig for elevenes læring. Håper dere har mulighet til å delta på møtet.

Dato: Onsdag 23.august 2017

Kl: 20.00 – ca 21.30

Sted: Røros videregående skole - Kantina

 Felles:

Velkommen ved rektor Hilde Knutsen

Presentasjon av skolen ved rektor Hilde Knutsen

Skolemiljø og læringsmiljø ved rektor Hilde Knutsen

Fraværsregler ved avdelingsleder Øyvind Sirnes

Informasjon ved elevtjeneste og PPT – Lise Bekkos og Irene Tamnes.

Informasjon fra helsesøster

Etter fellesmøte går vi klassevis.

 Klassevis:

Informasjon fra kontaktlærer

Presentasjon av faglærere

Eventuelt.

 

Hjertelig velkommen.

 

Mvh

Hilde Knutsen, Oddrun Skogåstrø, Øyvind Sirnes og Lise Bekkos

 


Utskriftsvennlig versjon